Sportmassage

Sportmassage of Diepte massage

Een diepte massage is te vergelijken met een sportmassage en is niet alleen

sportmassage Maastricht

voor professionele- en amateursporters bedoeld maar kan aan iedereen gegeven worden.

Ook mensen met rug-, nek- of schouderklachten, of een verkeerde werkhouding, intensief computergebruik, hebben baat bij een Diepte massage.

Een goede en regelmatige massage kan lichamelijke klachten verminderen dan wel voorkomen. Het bevordert het herstel, voorkomt blessures en het draagt bij tot een meer effectieve training en goede sportprestatie.

Voor sporters:

Massage kan op drie momenten toegepast worden:
• één of enkele dagen na een training of wedstrijd
• als warming up voor een sportieve activiteit.
• Direct of enkele uren na het sporten

Door middel van massage kun je het lichaam een warming-up
geven zodat het lichaam in de prestatiestand wordt gebracht.
Een sportmassage kan een warming-up niet vervangen, maar er wel
een onderdeel van zijn.
De spieren moeten onder meer op de juiste spierspanning
worden gebracht, zodat er een betere doorbloeding is.
Dit kan door middel van een sportmassage.

Ook de mentale voorbereiding speelt hierbij een rol.
Van belang is dat ná de sportmassage voor het sporten ook een
‘sport-warming-up’ plaats vindt.

Reserveer nu

Na de sportieve activiteit moeten de spieren weer tot ontspanning gebracht worden. De masseur past handgrepen, tempo en dosering van de sportmassage toe afhankelijk van het doel en de
toestand van de spieren. Belangrijk is de afname van spierspanning.
Door de massage zal de doorbloeding van het lichaam toenemen en bouwstoffen kunnen aangevoerd worden. Verzuring en ook vochtophoping als gevolg van het sporten of overbelasting van de spieren zal beter afgevoerd kunnen worden.

Een eenmalige massage kan heel prettig zijn, maar heeft slechts een beperkt effect. Afhankelijk van je mogelijkheden is het aan te raden om je minimaal één keer per week te laten masseren.